Nástenka WordPress

Po zadaní správneho prihlasovacieho mena a hesla na prihlasovacej obrazovke sa načíta administrátorské rozhranie systému. Zvyčajne sa Vám najprv načíta Nástenka (DashBoard), ktorá je vašim východiskovým bodom administrácie. Teraz si popíšeme základné zobrazenie administrátorskej časti systému.

nastenka01

Na úplnom vrchu v hlavičke vašej nástenky (a naprieč každou stránkou systému) uvidíte Panel nástrojov, ktorý štandardne obsahuje:

RÝCHLE MENU
Obsah rýchleho menu je ovplyvnený množstvom nainštalovaných modulov, no zvyčajne obsahuje menu WordPress s odkazmi na slovenskú i zahraničnú komunitu a technickú podporu systému, názov vašej stránky – po kliknutí na názov je možné stránku zobraziť, počet dostupných aktualizácii systému a modulov, ikonu počtu komentárov na schválenie (ak je táto voľba aktivovaná v systéme, ináč je hodnota stále nula) a tlačidlo pridania prvkov systému (články, stránky, obrázky, galérie a podobne).

PROFIL UŽÍVATEĽA
V profile užívateľa nájdete jazykové rozhranie stránky i systému (ak  používate a máte nainštalovaný modul jazyková lokalizácia) a meno osoby, ktorá je momentálne prihlásená (napr. Jožko Mrkvička) s prepojením na  odkaz Odhlásiť sa a s odkazom pre upravenie vášho profilu (aktivujete presunutím kurzoru nad meno).

V ľavej časti obrazovky sa nachádza HLAVNÉ MENU. Z hlavného menu ste schopní vykonávať všetky zmeny vzhľadu i obsahu Vašej internetovej stránky. Je systémovo prispôsobené užívateľovi, nemusí obsahovať štandardné rozloženie i položky, naopak môže obsahovať položky navyše – pridané moduly (o moduloch viac v kategórii WordPress moduly).
Menu je pre zväčšenie veľkosti obsahu nástenky možné zbaliť tlačidlom v dolnej časti menu. Jednotlivé položky menu môžu podľa nastavení obsahovať ďalšie voľby potrebné pre prácu so systémom, o ktorých pojednám v iných článkoch. Štandardne sa v menu zobrazí nasledujúca štruktúra: Stránky, Články, Knižnica (Multimédia), Komentáre, Vzhľad, Nastavenia, Moduly, Používatelia a Nástroje, ktoré sú už v základnej inštalácii systému WordPress.

Zmeny názvov i rozloženia menu sú vždy v réžii tvorcu internetovej stránky.

Posledným prvkom Nástenky je hlavné okno, ktoré obsahuje OBSAH NÁSTENKY. Tento obsah je pre každého užívateľa špecifický, štandardne obsahuje informácie o verzii systému, počte stránok, počte článkov, aktivitách jednotlivých užívateľov a štatistikách prezentácie. V hornej časti obsahu sa nachádzajú tlačidlá Možnosti zobrazenia s integrovaným tlačidlom Pomocník.

Pridaj komentár

scroll-top