Prihlásenie sa do systému WordPress

Predtým než začnete robiť akékoľvek zmeny na vašich stránkach sa musíte prihlásiť. K prihláseniu do systému je možné prepracovať sa 2 spôsobmi:

1. Spôsob je zápis príslušnej URL do adresy prehliadača – zvyčajne je to adresa internetovej stránky, za ktorou je spresnenie cesty k administrácii (príklad: adresa stránky je www.nieco.sk, adresa pre prihlásenie do administrácie je zvyčajne www.cokolvek.sk/wp-admin. Systém je z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nastaviť tiež tak, aby bol prihlasovací priečinok ľubovoľný: napr. www.cokolvek.sk/prihlasenie

wp-prihlasenie01

2. Spôsob je možný kliknutím na odkaz administrácie uvedený priamo na vašej internetovej stránke.

wp-prihlasenie02

Druhý uvedený spôsob musí byť dohodnutý s webdesignérom. Spôsob implementácie prihlásenia do stránok je vždy vecou dohody.wp-prihlasenie03

Po zobrazení prihlasovacej obrazovky zadajte svoje prihlasovacie meno, tak ako Vám ho poskytol administrátor a prvotné heslo, ktoré ste tiež dostali od administrátora. Po prihlásení Vám odporúčame heslo si zmeniť !

V prípade, že heslo zabudnete, môžete si ho nechať zaslať priamo z prihlasovacej obrazovky, ak ste zadali platnú kontaktnú e-mailovú adresu, ku ktorej máte prístup. Na e-mailovú adresu, ktorú máte v systéme je doručená správa s odkazom na zmenu hesla. Ak o to požiada niekto, kto nemá oprávnenie ste rovnako e-mailom upozornený na podozrivú aktivitu.
Z prihlasovacej obrazovky je možné vykonať tiež registráciu do systému nového užívateľa, ak je táto možnosť v nastaveniach povolená (štandardne je automatická registrácia zakázaná).

Upozornenie: Heslo zadajte tak, aby bolo dostatočne zložité, a nedošlo k zneužitiu Vašej prezentácie. Odporúčame používať malé a veľké písmena s diakritikou, špeciálne znaky a čísla. Snažte sa nepoužívať v hesle časti názvu Vašej prezentácie, ktoré sú ľahko dešifrovateľné. Systém Vás sám upozorní na kvalitu hesla !

wp-prihlasenie04

Pridaj komentár

scroll-top