Správa článkov vo WordPress

Po stránkach sú články (príspevky) ďalším nosným prvkom systému WordPress.  Kliknutím na Články v hlavnom menu sa rozbalí ponuka, ktorá obsahuje Všetky články, Pridať nový článok, Kategórie a Značky. Rozsah submenu je ovplyvnený nastavením systému a nie každému užívateľovi sa musia zobraziť všetky tieto položky. Pred „zavesením“ prvého príspevku (článku) je veľmi vhodné vytvoriť si potrebné kategórie článkov. Vy ani Vaši návštevníci sa tak nestratíte v záplave článkov, a budú si môcť filtrovať pomocou menu len vybraný okruh (kategóriu) príspevkov.

VYTVORENIE KATEGÓRIÍ ČLÁNKOV

V hlavnom menu si zvoľte položku Kategórie. Otvorí sa Vám obrazovka so všetkými vytvorenými kategóriami (vpravo).

V ľavej časti obrazovky je priestor pre vytvorenie novej kategórie. Do okienka názov vpíšte výstižný názov kategórie.

Slug nevypĺňajte – bude doplnený systémom z názvu. Následne vyberte či má nová kategória nadradenú kategóriu, alebo je v hierarchii najvyššie. Nakoniec doplňte popis. Ten sa nemusí nikde zobraziť, no pozor pri niektorých témach, kde sa zobrazí automaticky. Nakoniec stlačíte tlačidlo Pridať novú kategóriu. Nová kategória sa automaticky pridá k už vytvoreným vpravo.

V tomto prehľade sa zobrazuje tiež počet článkov priradených jednotlivým rubrikám. Tento počet je však plne v réžii užívateľa, nakoľko systém umožňuje pridať jeden článok do viacerých kategórií. Kategóriu je tiež možné pridať priamo pri úprave obsahu článku.

PREHĽAD ČLÁNKOV

Po kliknutí na tlačidlo Články v hlavnom menu sa zobrazí zoznam článkov, ktoré vaša prezentácia obsahuje. Medzi informáciami, ktoré sa zobrazia je Názov článku, Kategória, Dátum publikovania (úpravy), Počet komentárov (ak sú povolené) a Dátum exspirácie ak bol pri článku nastavený. Podľa nastavenia systému a nainštalovaných modulov sa môžu zobrazovať i ďalšie informácie.

Nad prehľadom článkov je automaticky vygenerovaný zoznam typov článkov s počtom, v tomto prípade: Všetky, Publikovaná, Pripnuté, Súkromné a Kôš. Podľa nastavení sa môžu v tomto zozname zobraziť aj Moje články a Koncepty.

Pod týmto prehľadom je možné pomocou prepínačov nastaviť Hromadné akcie a filtrovať články podľa dátumu a kategórie. Podobne ako pri správe stránok je aj pri článkoch možnosť aktivovať tzv. Rýchle menu pomocou myši pod názvom článku. Stlačením odkazu Rýchla úprava sa aktivuje obrazovka s najbežnejším nastavením článku, viď obrázok nižšie.

V tejto časti môže užívateľ s potrebným oprávnením zmeniť: Názov článku, Slug (pri zmene zachovajte pravidlá zápisu), dátum zverejnenia, zaradenie do rubrík. Tiež je možné pridať k článku Značky, povoliť komentáre, pripnúť článok a zabezpečiť článok len pre prihlásených, alebo ochrániť obsah heslom. Po zmene nastavení je nutné stlačiť tlačidlo Aktualizovať.

PRIDANIE ČLÁNKU

Pridávanie článkov (príspevkov) je rovnako jednoduché ako pridávanie stránok. Po kliknutí na položku v hlavnom menu Pridať článok, alebo priamo na tlačidlo pri prehliadaní článkov  – následne stačí zadať jeho názov, obsah, zvoliť príslušnú rubriku a publikovať ho na internet. Pre jeho zobrazenie nie je nutné vykonávať žiadne ďalšie úkony, aby sa zobrazil tam, kde ho zobraziť chcete. V prípade, že máte inštalovaný modul viacjazyčná podpora, je možné pridanie názvu a obsah spracovať aj pre iné jazykové mutácie. Ak necháte názov a obsah príspevku (článku) v inej jazykovej mutácii prázdny na internetových stránkach sa zobrazí len oznam o dostupnosť príspevku v jazyku, v ktorom (ktorých) spracovaný príspevok je.

MAZANIE ČLÁNKU

Mazanie článku, respektíve jeho presunutie do Koša je možné vykonať v Rýchlom menu pod názvom článku, alebo označením a použitím príkazu pre Hromadné akcie. Až vysypanie Koša, alebo odstránenie súboru z Koša zabezpečí jeho trvalé a neobnoviteľné odstránenie zo systému.

ZNAČKY

Značky sú dodatočne pridávanie kľúčové slová, ktoré slúžia pre identifikáciu dôležitých informácií vo vašom príspevku (mená, predmet, atď.), ktoré sa predtým mohli, ale nemuseli objaviť v iných príspevkoch. Na rozdiel od Kategórií, Značky nemajú žiadnu hierarchiu, čo znamená, že neexistuje žiadny vzťah medzi dvomi Značkami. Stránky nemôžu byť priraďované ku Značkám a nemôžu byť kategorizované. Značky a kategórie môžete priraďovať iba k Príspevkom.
Rovnako ako u Kategórií, existujú dva spôsoby ako pridať Značky do Článku. Môžu byť pridané naraz s pridávaním alebo upravovaním vášho Článku alebo môžu byť pridané prostredníctvom možnosti Značky v ponuke. Pridávanie Značiek popri upravovaní vášho Článku k nemu automaticky tieto označenia priradí. Pridanie označení použitím možnosti označenia z ponuky ich iba pridá na zoznam dostupných označení.
Pri kliknutí na možnosť Značky v ponuke sa zobrazí zoznam Značiek, ktoré boli pridané v minulosti spolu s niekoľkými prázdnymi poľami, ktoré slúžia pre pridávanie nových. Zoznam populárnych Značiek sa zobrazí vo formáte oblak/cloud. To znamená, že Značky sú zobrazené v abecednom zozname a čím častejšie je Značka v minulosti použitá, tým väčším písmom je napísaná.

Pridaj komentár

scroll-top