Správa stránok vo WordPress

Stránky vo WordPress sú jedným zo stavebných prvkov celého systému. WordPress nemá obmedzenia čo do počtu stránok. Prezentácia však musí obsahovať aspoň jednu stránku, ktorá však nemusí byť vytvorená užívateľsky. Jedná sa o jednostránkové prezentácie, kde hlavná a jediná stránka je daná témou.

Stránky si vytvára užívateľ sám, pričom podmienkou na vytvorenie stránky je aby mal užívateľ na túto akciu oprávnenie. Zvyčajne je nutné aby mal užívateľ tzv. administrátorské oprávnenia.

wp-stranky01Ďalším predpokladom na zobrazenie stránky je jej pridanie do menu. Je možné nastaviť správu stránok v systéme tak, že novo-pridaná stránka je automaticky vložená do hlavného menu. Táto voľba však nie je veľmi šťastným riešením.

ZÁKLADNÉ ČINNOSTI SO STRÁNKAMI

Práca so stránkami začína v hlavnom administrátorskom menu stlačením tlačidla Stránky (viď obrázok vyššie). Po aktivácii sa načíta užívateľovi kompletný prehľad vytvorených stránok v systéme. Podľa nastavení sa zobrazia užívateľovi tiež informácie o vytvorených stránkach ako sú napríklad: meno autora, počet komentárov, dátum publikovania, jazykové mutácie a podobne. Rozsah týchto informácií je závislý na základných nastaveniach systému. Obecne platí, že čím vyššia úroveň oprávnení užívateľa, tým je informácií viac.

wp-stranky02

Nad zoznamom sa automaticky generuje prehľad typu stránok napr. Všetky, Moje, Publikované, Koncepty, Na schválenie a v Koši, vždy podľa toho čo si užívateľ vytvorí.

Ďalej je nad zoznamom možné filtrovať stránky podľa dátumu a tiež vykonávať hromadné zmeny so stránkami, napr. Zmazať, Upraviť a podobne. Zoznam stránok je samozrejme možné radiť podľa názvu. Štandardné radenie po načítaní zoznamu je podľa ID čísla stránky vo vytvorenej štruktúre.

Úprava parametrov stránky

Základné zmeny je možné vykonať kliknutím na názov stránky, alebo tzv. Rýchlym menu (QuickMenu), ktoré sa aktivuje po presune myši pod názov stránky. Táto voľba nemusí byť pre úrovne nižšie ako administrátor dostupná ! Rýchlym menu sa sprístupní voľba Rýchla úprava, ktorá rozbalí nastavenie základných atribútov stránky (viď obrázok nižšie).

wp-stranky03

Tu je možné zmeniť názov stránky i jej slug, dátum publikácie i autora stránky, jej zaradenie v štruktúre menu, tiež zmeniť jej poradie v štruktúre a v prípade, že to téma umožňuje zmeniť jej šablónu.

Taktiež je možné chrániť obsah stránky vyžadovaním hesla, alebo povoliť jej zobrazenie len prihláseným užívateľom a nakoniec v tejto časti je možné povoliť aj komentáre.

Organizovanie stránok

K základným úkonom patrí:

  • pridanie stránky
  • úprava parametrov stránky – popísané vyššie
  • úprava stránky – popísané v samostatnom článku
  • odstránenie stránky

Posledný spomínaný úkon je možné vykonať v Rýchlom menu kliknutím na odkaz Kôš, alebo výberom viacerých položiek a potvrdením hromadnej akcie Presun do koša (viď obrázok nižšie).

wp-stranky04

K úplnému odstráneniu stránky zo systému však dôjde až po Vyprázdnení koša, alebo odstránení súboru v Koši tlačidlo Zmazať navždy (viď obrázok nižšie).

wp-stranky05

Pridaj komentár

scroll-top